Opis systemu

Strona główna > Opis systemuO systemie

CRM DEVELOCRM

System CRM do obsługi sprzedaży, marketingu i RODO został stworzony z myślą o naszych klientach. Powołaliśmy do życia to narzędzie, aby kompleksowo i ze świadomością bezpieczeństwa danych obsługiwać naszych nowych oraz stałych klientów. System posiada wiele funkcjonalności, które usprawniają pracę na danych i eliminują ryzyko ich zagubienia.

Dowiedz się

Czym jest system CRM

CRM to system / narzędzie, które w codziennej pracy ułatwia i automatyzuje procesy sprzedażowe oraz obsługę klientów.

Zarządzanie danymi

Lista klientów z zaawansowanym filtrowaniem

Od teraz będziesz mógł wygenerować listy klientów po kryteriach, na których najbardziej Tobie zależy i wyeksportować je do wybranych formatów (JSON, XML, CSV, TXT, SQL, MS-Excel). Kryteria Filtrowania dopasowujemy do specyfiki danego przedsiębiorstwa abyś w optymalny sposób generował dane, na których najbardziej Tobie zależy.

Lista wyrażonych zgód RODO – archiwum

Oferowany przez nas system CRM posiada funkcjonalność archiwizacji udzielonych zgód. Mając na uwadze zmianę przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych, jakie wynikają z RODO, posiadanie zabezpieczenia w postaci zarchiwizowanych zgód wydaje się szczególnie istotne. Warto pamiętać o archiwizowaniu pozyskanych danych, przede wszystkim wówczas, gdy korzysta się z różnych kanałów kontaktu, takich jak: e-mail, formularz kontaktowy, SMS, telefon itd. W ten sposób mamy pewność, że wszystkie dane znajdują się w jednym, bezpiecznym miejscu. Dzięki tej liście możesz wyeksportować adresy e-mail osób, które wyraziły zgodę na wysyłanie informacji marketingowych za pomocą e-mail. Będziesz miał pewność, że kampania mailingowa idzie tylko do klientów, którzy wyrazili na to zgodę.

Lista wiadomości przesłanych przez formularz kontaktowy

Użyteczność, to słowo towarzyszyło nam przy tworzeniu tego modułu. W jednym miejscu zobaczysz wszystkie zapytania otrzymane przez Twoje strony www i przefiltrujesz je przez następujące kryteria:
 • data
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • firma/oddział/placówka
 • adres strony, z której przyszedł formularz
 • adres IP
Dzięki temu rozwiązaniu sprawdzisz najważniejsze dla Ciebie informacje i wyciągniesz dane niezbędne do raportów. Mierz wszystko i miej wszystko pod kontrolą.

Karta klienta

Znajdują się w niej najważniejsze informacje o danym kliencie, wszystko zaprojektowane w intuicyjny i czytelny sposób. Nie musisz już korzystać z kilku systemów lub plików, aby zebrać wszystkie dane w jednym miejscu. Od teraz możesz zarządzać wszystkimi informacjami za pomocą RODO-CRM. W widoku karty klienta dostępne są następujące moduły

Kalendarz

Wszelkiego rodzaju wydarzenia wraz ze statusami ich realizacji, które zostały dodane tylko do danego klienta. W szybki i czytelny sposób sprawdzisz, jakie wydarzenia historyczne były przy danym kliencie zapisane i jakie nadchodzą, oraz czy wszystkie zostały wykonane.

Notatki

Moduł przewidziany na wszelkiego rodzaju dodatkowe informacje, które przy danym kliencie można dodać. W zamyśle projektowania moduł ma zastąpić przysłowiowe „żółte karteczki”. W jednym miejscu zobaczysz wszystkie notatki wraz z datami, dzięki czemu szybko i sprawnie poznacz wszelkie ustalenia poczynione z klientem.

Pliki

Jeśli do tej pory praktykowane było tworzenie folderów na komputerze i zapisywanie w nich plików od klienta, lub archiwizowanie maili z plikami od klientów to od dzisiaj możesz robić to dużo bardziej efektywnie. Do tego modułu wgrasz wszelkiego rodzaju pliki (e-maile, umowy, pisma, grafiki, zdjęcia itp.), dzięki czemu w jednym miejscu masz wszystko to, co jest ważne i masz do tego dostęp online o dowolnej godzinie i z dowolnego miejsca.

Lista wiadomości wysłanych z formularza

Niezwykle użyteczny moduł, w którym zapisywane są wszystkie wiadomości napisane przez danego klienta za pomocą Twojej strony www lub aplikacji. Nie musisz już logować się do dodatkowych systemów czy sprawdzać skrzynki mailowe, od teraz wyświetlisz wiadomości od klienta wraz z najważniejszymi informacji jak: data, treść, strona www, z której napisał.

Lista wyrażonych zgód RODO oraz ich historia

W tym miejscu zobaczysz, jakie zgody wyraził klient na przestrzeni czasu. Od pierwszego dodania klienta do systemu wszelkie zgody, które wyrażał są w tym miejscu aktualizowane i archiwizowane. Jeśli klient wyraził zgodę na kontakt e-mail w dniu 1 stycznia a następnie napisał ponownie w dniu 1 czerwca to zgoda automatycznie się zaktualizuje i wydłuży licząc od ostatnio wyrażonej zgody, czyli w tym przypadku od 1 czerwca.

Możliwość dodawania klienta na urządzeniach mobilnych

Każdy klient może być dodany do systemu na kilka sposobów. Automatycznie poprzez wysłane formularza kontaktowego na Twojej stronie www, podczas osobistego spotkania w biurze sprzedaży lub biurze obsługi klienta, kiedy to dany handlowiec dodaje klienta do systemu lub za pomocą urządzeń mobilnych takich jak tablet gdzie klient podczas spotkania może samodzielnie na tablecie wypełnić swoje dane i udzielić zgód.

Kalendarz

Biorąc pod uwagę maksymalną użyteczność przygotowanego przez nas systemu CRM, dodaliśmy do jego funkcjonalności m.in. “Kalendarz zdarzeń i kontaktów”, który ułatwia zachowanie większej kontroli, a tym samym i bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Do kalendarza z łatwością dodasz:
 • termin spotkania,
 • umówioną rozmowę telefoniczną,
 • wysłanie wiadomości e-mail
 • notatkę
Za pomocą tej prostej w obsłudze funkcjonalności można w szybki i wygodny sposób prowadzić rejestr wszelkich zdarzeń (np. pozyskanie klientów, nawiązanie współpracy z nowym kontrahentem itd.). Wszelkie informacje znajdujące się w kalendarzu można w każdym momencie dowolnie zmieniać, usuwać lub dodawać nowe pozycje Dodatkowo wyposażyliśmy kalendarz w moduł notatek, które z powodzeniem zastąpią "żółte karteczki"

Pola własne

Moduł, który umożliwia pełne dostosowanie rozwijanych pól wyboru do specyfiki danego biznesu. Wszelkie pola, które uzupełnia klient bądź osoba obsługująca system możesz samodzielnie dostosowywać, dodawać nowe, edytować stare lub usunąć niepotrzebne. Masz pełną kontrolę nad optymalizacją procesu wprowadzania danych do systemu.

Użytkownicy

Zarządzanie użytkownikami systemu

Jako Administrator masz wszelkie możliwości zarządzania użytkownikami, możesz dodać nowego, ustalić poziomy dostępu, wpisać stanowisko, numer telefonu i adres e-mail, edytować uprawnienia obecnych. Zobaczysz również, który użytkownik, kiedy ostatnio się logował. Dbając o bezpieczeństwo i wymogi RODO wszelkie hasła przy dodawaniu nowego użytkownika wysyłane są na jego adres e-mail. Po zalogowaniu użytkownik może zmienić swoje hasło.

Co 45 dni użytkownicy są powiadamiani o zmianie hasła

Zasady bezpieczeństwa wymagają, aby użytkownik, co pewien czas zmieniał swoje hasło. Jako Administrator nie musisz poświęcać na to czasu, system automatycznie, co 45 dni przypomni każdemu użytkownikowi o obowiązku zmiany hasła.

Po 15 min bezczynności system wyloguje użytkownika

Kolejnym aspektem bezpieczeństwa informatycznego jest to, aby żadna niepożądana osoba nie miała dostępu do systemu. Dlatego wprowadziliśmy system automatycznego wylogowania w przypadku dłuższej nieaktywności użytkownika. Jego czas możemy skonfigurować indywidualnie pod specyfikę Twojego przedsiębiorstwa.

Archiwizacja

Uniwersalność systemu CRM, a także rozbudowane funkcjonalności to wygodne rozwiązanie w zakresie efektywnego zarządzania kontaktami z klientami. Biorąc pod uwagę długookresowe wykorzystanie systemu CRM, a co za tym idzie, konieczność wprowadzania licznych zmian w posiadanej bazie kontaktów i zgód, dodaliśmy funkcję - “Historia wszystkich zdarzeń w systemie”. Na podstawie historycznych zapisów, w każdym dowolnym momencie możesz sprawdzić, w jaki sposób zmieniały się informacje dotyczące poszczególnych klientów, kontrahentów oraz kto jakie zmiany dokonywał w pozostałych modułach. Rozwiązanie to w znacznym stopniu ułatwia analizę profilu klienta, a także podejmowanie dalszych działań w zakresie współpracy oraz zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa, gdyż w tym module rejestrowane są wszystkie zmiany, jakie zostały dokonane w systemie CRM.

RODO

Zarządzanie ustawieniami RODO

Dajemy swobodne możliwości konfiguracji modułu RODO dla poszczególnych placówek, oddziałów czy kolejnych firm. Masz możliwość skonfigurowania:

 • miejsca przechowywania dokumentacji
 • danych kontaktowych do ADO
 • danych kontaktowych do IDO
 • ustanowienia procesora danych
Dzięki powyższym możliwościom masz pełną kontrole nad formalnymi aspektami wymogów rozporządzenia RODO

Zarządzanie zgodami RODO

Innowacyjny moduł, który został zaprojektowany w taki sposób, aby w jednym miejscu zarządzać wszelkimi zgodami udzielanymi przez klientów. W jednym miejscu dodasz nowe zgody, edytujesz obecne jak również ustawisz, które są obligatoryjne dla klienta. To, co zostanie ustawione w tym module będzie automatyczne zsynchronizowane z:
 • checkboxami przy formularzach kontaktowych na Twojej stronie www
 • ze zgodami w dokumentach, które automatycznie generują się ze systemu
 • z formularzami wykorzystywanymi na tabletach w biurach sprzedaży.
Nie musisz tracić czasu na dokonywania zmian osobno w kilku miejscach czy angażowanie programistów. W ciągu kilku chwil zrobisz to samodzielnie. Postaw na dynamiczne i bezpieczne rozwiązania. Wszystkie zgody od pierwszego dodania klienta do systemu są aktualizowane i archiwizowane. W przypadku, kiedy dany klient wyraził zgodę na kontakt e-mail w dniu 1 stycznia a następnie napisał za pomocą formularza kontaktowego lub osobiście wyraził zgody w biurze sprzedaży ponownie w dniu 1 czerwca to zgoda automatycznie się zaktualizuje i wydłuży licząc od ostatnio wyrażonej zgody, czyli w tym przypadku od 1 czerwca. System automatycznie aktualizuje i archiwizuje wszelkie zgody, zapewnia bezpieczeństwo, porządek i segregacje. Minimalizuj ryzyko i konieczność piętrzenia dodatkowych procedur i postaw na przetestowane rozwiązanie, które zostało przygotowane przez profesjonalistów z branży bezpieczeństwa IT.

Rejestr czynności przetwarzania i pełna dokumentacja RODO

Doskonale znamy problematykę związaną z zarządzeniem danymi po wejściu w życie rozporządzenia RODO, dlatego przy współpracy z Kancelarią Prawną przygotowaliśmy opcjonalny moduł prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania w systemie CRM. Nie musisz realizować dłużej tego obowiązku w pliku Excel, skorzystaj z nowoczesnych rozwiązań i miej dostęp do Rejestru online z każdego miejsca na świecie, drukuj aktualną wersje, kiedy tylko będzie potrzebna oraz trzymaj pieczę nad tym kto i kiedy ostatnio dokonywał w nim zmian dzięki modułowi „historia zdarzeń”. Dodatkowo umożliwiamy wgranie wszystkich obowiązujących w Twojej firmie procedur RODO do systemy, dzięki czemu każdy użytkownik RODO-CRMa w dowolnym momencie będzie mógł mieć dostęp do zawsze aktualnych dokumentów RODO.

Statystyki

Szereg informacji statystycznych, które zbiera CRM wyświetli w formie czytelnych i intuicyjnych wykresów graficznych. Filtracje statystyk oraz dane jakie mają wyświetlać ustalamy podczas integracji CRMa, dzięki czemu otrzymasz dostęp do danych, które są najbardziej potrzebne w danym momencie. Jeśli do tej pory poświęcałeś dużo czasu na przygotowywaniu raportów, to RODO-CRM jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. W kilka minut wygenerujesz raporty z danymi przedstawionymi w formie graficznej, a ich interpretacja jeszcze nigdy nie była tak prosta i intuicyjna.

Automatyczne generowanie dokumentów

Jeśli dysponujesz dokumentami, które w momencie automatycznego generowania się z systemu CRM zaoszczędziły by Twój czas, to ten moduł jest właśnie dla Ciebie. Prześlij nam wzory wszystkich swoich plików, które wykorzystujesz podczas całego procesu z klientem a zadbamy aby generowały się automatyczne. Po integracji systemu RODO-CRM wchodzisz na kartę danego klienta i wybierasz jaki typ dokumentu ma się wygenerować. System CRM automatycznie w miejscach do tego wyznaczonych podstawi odpowiednie dane i utworzy plik PDF, który będziesz mógł wydrukować, wysłać mailem czy zapisać na dysku. Dzięki historii zawsze będziesz miał dostęp do wszystkich wygenerowanych dla danego klienta dokumentów.

Administrator

Moduł ten przeznaczony jest dla głównego administratora systemu CRM, który jest wyznaczony przez klienta. Za pomocą tego modułu Administrator może edytować pola własne, dodawać/edytować użytkowników systemu jak również usuwać klientów z bazy, którzy zgłosili chęć usunięcia.
Administrator, jako użytkownik z najwyższym poziomem uprawnień może dokonywać wielu zmian we wszystkich innych modułach systemu CRM, np.:
 • dodawać nową firmę/oddział/placówkę, edytować lub usunąć
 • tworzyć strukturę folderów z plikami i nadawać do nich dostępy
 • generować bazy po spersonalizowanych filtrach i eksportować bazy klientów do wybranych formatów (JSON, XML, CSV, TXT, SQL, MS-Excel)
 • zarządzać modułem kalendarza i notatek wszystkich użytkowników
 • dodawać, edytować i usuwać wszelkie wartości w module "pola własne"
 • zarządzać użytkownikami, dodawać nowych, zmieniać hasła i edytować uprawnienia.
 • Zmieniać główne ustawienia związane z RODO
 • Edytować i zarządzać formułkami zgód RODO, możliwe jest dodawanie nowych, edycja starych oznaczanie wymagalności poszczególnych zgód przy formularzach kontaktowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Nasz zespół chętnie odpowie na Twoje pytania. Skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer

Klienci

Zaufali nam